Reflets de Soleil technology

Je ťažké dosiahnuť jednotného opálenia.
Samoopaľovacia technológia podporujej prirodzený vzhľad opálenej pokožky bez nutnosti vystavenia sa slnku.