Benzoic Acid

Tento aromatický derivát je konzervant a chráni produkt pred mikrobiálnou kontamináciou pri jeho používaní.