Red 4 (Ci 14700)

Červené farebné činidlo zaisťujúce farebný tón produktu