Patent Amylpriv

Sliny obsahujú enzým amyláza, ktorý spôsobuje podráždenie oblasti okolo úst.
Tento patent inhibuje aktivitu tohto enzýmu.