Technológia Amylpriv

Sliny obsahujú amylázu, enzým, ktorý pravdepodobne dráždi periorálnu oblasť. Táto technológia oslabuje aktivitu tohto enzýmu.