Zásady ochrany osobných údajov

Pretože kladieme veľký dôraz na ochranu vášho súkromia, chceme používateľov internetu, ktorí používajú webovú stránku Ask-NAOS, informovať (ďalej len „webová stránka“) o ukladaní a používaní súborov cookies, ako aj o prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii na nastavenie ich fungovania. Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek aktualizovať a tieto zmeny nadobudnú účinnosť okamžite.
Preto vás žiadame, aby ste si ich pravidelne prečítali, a tak boli oboznámení s ich najnovšou dostupnou verziou.
     
     
1.    Čo je súbor cookie?
„Cookie“ alebo „plotter“ je súbor obmedzenej veľkosti, ktorý sa zvyčajne skladá z písmen a číslic a vytvára sa a ukladá do pamäte vášho prehliadača na pevnom disku vášho zariadenia (tablet, počítač, mobilný telefón atď.), keď si prezeráte webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu. Súbory cookie majú dôležitú úlohu a umožňujú nám vylepšiť a prispôsobiť obsah, aby ste mali z návštevy našej webovej stránky čo najlepší zážitok. Súbory cookies neohrozujú bezpečnosť webovej stránky.
     
     
2. Aké osobné údaje môžeme zbierať?
Na našom webe spravidla zbierame:
Prihlasovacie údaje;
Údaje z prehliadania našej webovej stránky (zobrazené stránky, dĺžka návštevy, hľadané produkty atď.);
Údaje prehliadača;
Údaje použitého zariadenia;
Miesto (iba krajina).
     
     
3.    Ktoré súbory cookies ukladáme?
Ukladáme 2 kategórie súborov cookie:
     
     
3.1    Nevyhnutné súbory cookies 
Tieto súbory cookies sú nevyhnutne potrebné na prevádzku webových stránok a umožňujú použitie navrhovaných hlavných činností.
Ak neprijmete uloženie týchto súborov cookies, príslušné funkcie už nebude možné používať. Nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek poruchy spojené s deaktiváciou súborov cookies.
     
Názov súboru cookie Úloha Vypršanie
platnosti
tartaucitron Tento súbor cookie získava súhlas alebo odmietnutie používania súborov cookies.

12 mesiacov

XSRF-TOKEN Tento súbor cookie chráni webovú stránku pred Cross-site request forgery (CSFR), čo je forma útokov na webové aplikácie alebo služby. 2 hodiny
naos_session Tento súbor cookie umožňuje stránke identifikovať reláciu používateľov stránky. 2 hodiny
     
     
3.2    Prevádzkové súbory cookies a výkonové súbory cookies    
Tieto súbory cookies nám umožňujú pochopiť, ako sa návštevníci správajú na webovej stránke, vidieť najnavštevovanejší obsah atď., a tým zlepšovať jej fungovanie a použiteľnosť.
Ak neprijmete uloženie týchto súborov cookies, nebudeme môcť sledovať výkonnosť našej webovej stránky.
     
Názov súboru cookie Úloha

Vypršanie platnosti

_ga

Tento súbor cookie, ktorý vytvorila služba Google Analytics, umožňuje merať údaje týkajúce sa

13 mesiacov

používania našich webových stránok

_gat

Tento súbor cookie, ktorý vytvorila služba Google Analytics, umožňuje sledovať rýchlosť požiadaviek na

13 mesiacov

svoje servery. Tento súbor cookie nám umožňuje identifikovať oblasti,
ktoré je potrebné na našej webovej stránke vylepšiť.

_gid

Tento súbor cookie je nevyhnutný na fungovanie služby Google Analytics na meranie údajov týkajúcich

13 mesiacov

sa používania našej webovej stránky.
     
     
4.    Vaše možnosti týkajúce sa súborov cookies 
Kliknutím na odkaz „Panel súborov Cookies“ v pätičke môžete kedykoľvek povoliť, obmedziť alebo odmietnuť používanie našich súborov cookies, a to úplne alebo čiastočne.
Prevádzkové súbory cookies, výkonové súbory cookies, reklamné súbory cookies a súbory cookies sociálnych sietí sa do vášho zariadenia umiestnia, iba ak ste s ich použitím prostredníctvom okna nastavení súhlasili.
V prípade funkčných súborov cookies máte možnosť kedykoľvek odmietnuť ich používanie v okne nastavení.
Dôsledky odmietnutia používania súborov cookies sú podrobne uvedené v článkoch 3 týchto Zásad.