Patent Time Control System

Schopnosť buniek produkovať energiu klesá vekom a vplyvom podmienok vonkajšieho prostredia.
Tento patentovaný komplex reaktivuje produkciu energie a bojuje proti oxidačnému stresu.