Technológia Defensive

Citlivosť pokožky je vrodená alebo získaná vonkajšími agresiami.
Táto technológia pôsobí na príčiny citlivosti a zabraňuje reaktivite kože, oxidačnému stresu a zmene bariérovej funkcie spôsobenej každodennými agresívnymi vplyvmi.