Bht

Tento aromatický derivát je antioxidant. Chráni účinné látky pred oxidáciou.