Boron Nitride

Derivát bóru sa používa k optimalizácii textúry alebo k zjednoteniu tónu pleti.