Carnosine

Tento peptid, prirodzene sa vyskytujúci v koži, je antioxidant. Neutralizuje voľné radikály, ktoré môžu spôsobovať kožné defekty.