Ceteth-20

Derivát mastného alkoholu je emulgátor. Homogenizuje a stabilizuje textúru produktu.