Dipotassium Phosphate

Derivát fosfátu, prirodzene sa nachádzajúci v koži, je stabilizátor. Upravuje pH produktu.