Disodium Adenosine Triphosphate

Nukleotid alebo ATP, prirodzený pre pokožku, hraje kľúčovú úlohu v metabolizme bunky, poskytuje jej energiu a vitalitu.