Disodium Edta

EDTA je stabilizátor i antioxidant. Viaže na seba kovové ionty a obmedzuje proliferáciu mikroorganizmov a tým produkt konzervuje.