Disodium Phosphate

Hydrogenfosforečnan, prirodzene prítomný v pokožke, dodáva bunkám energiu a vitalitu. Upravuje pH.