Homosalate

Tento aromatický derivát je slnečný ochranný filter, ktorý absorbuje UV žiarenie.