Lecithin

Lecitín, prirodzene sa vyskytujúci v pokožke, má emulgačný a stabilizačný účinok. Prispieva k formovaniu a homogenite emulzie.