Polysorbate 20

Táto mastná kyselina a derivát sorbitanu je emulgátor a stabilizátor. Utvára a stabilizuje emulziu a tak prispieva k homogenite a stabilite produktu.