Red 33 (Ci 17200)

Červené farebné činidlo zaisťujúce farebný tón produktu