Sodium Bisulfite

Derivát síry je antioxidant, ktorý chráni účinné látky pred oxidáciou.