Sodium Glycerophosphate

Derivát kyseliny glycerofosforovej na stabilizáciu minerálnych filtrov alebo pigmentov