Sodium Sulfite

Derivát síry je konzervant. Chráni produkt pred mikrobiálnou kontamináciou.